فوریه 3, 2017

دندانپزشکی زیبایی

اهمیت زیبایی در قرن بیست و یکم بر هیچکس پوشیده نیست. حتی بی تفاوت ترین افراد نیز در سالهای اخیر به ظاهر خود بیش از پیش اهمیت می دهند.
فوریه 3, 2017

بارگذاری فوری ایمپلنت ها  | Immediate Loading

استفاده از ایمپلنتهای دندانی جهت جایگزینی دندانهای از دست رفته امروزه به درمانی متداول در دنیای دندانپزشکی تبدیل شده است.
هم اکنون با ما تماس بگیرید...
فارسی